№ 2 (2015)

Перевидання паперової версії:

Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – К., 2013. Вип. 1. – 204 с.

Головний редактор:    Берковський В. Г.

Редакційна колегія: А. Є. Атаманєнко, О. В. Богуславський, В. М. Воронін, І.Б. Гирич, Палієнко М. Г., Пекарська Л. В., В. М. Піскун, В. В. Яценківський.

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Статті друкуються у авторській редакції. Опубліковані матеріали відбивають точку зору авторів, що не обов’язково збігається з думкою редакції.

Всі права застережено.

© ЦДАЗУ, 2013

© Автори статей, 2013

© Аксіома, видання, 2013

Зміст

Від редакції

 
5-7

Архівна україніка

Олег Богуславський
8-11

Огляди джерел, документальны нариси

Вольга Коваль
12-21
Юрій Кучерявий
22-31
Артем Папакін, Олена Косенко
35-47
Володимир Рожко
48-62
Антоніна Якімова
63-75

З історії закордонного українства

Тетяна Боряк
76-86
Олена Гуменюк
87-101
Марина Гримич
102-113
Олена Ковальчук, Тамара Марусик
114-135
Любов Корнійчук
136-161
Дмитро Решетченко
162-178

Огляди, рецензії

Владислав Берковський
179-183
Валерій Власенко
184-187

Сучасність української діаспори

Андрій Фединський
189-197