Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки

ISSN request pending

Відкритий електронний журнал публікує матеріали у авторській редакції. Опубліковані матеріали відбивають точку зору авторів, що необов’язково збігається з думкою редакції.

УДК 930.25(477-25):94(477)(082)

Рік заснування: 2012

ЗасновникЦентральний державний архів зарубіжної україніки

Тематика:

-         Архівознавство, архівна справа в світі;

-         Документальні зібрання закордонного українства ;

-         Джерела з історії української еміграції;

-         Документи з історії України у іноземних архівах;

-         Державна політика у сфері зарубіжної україніки;

-         Повернення до України культурних цінностей;

-         Комплектування архівів документами закордонних українців;

-         Історія та сучасність української діаспори.

Галузь науки: Архівознавство, історія.

Періодичність видання журналу – раз на рік.

Мова видання: українська.

Історія видання:

Журнал вперше був опублікований в 2012 році і планувався як книжкове видання, був отриман номер ISBN 978-966-2771-00-8. В 2013 році вийшов другий номер, що дав поштовх для переходу до формату журналу з періодичністью раз у рік. 

Починаючи з 2015 року видається в електронному форматі.