Анонси

Шановні колеги!

До «Вісника Центрального державного архіву зарубіжної україніки» приймаються оригінальні, раніше не друковані статті за такою тематикою:

-         Архівознавство, архівна справа в світі

-         Документальні зібрання закордонного українства

-         Джерела з історії української еміграції

-         Документи з історії України у іноземних архівах

-         Державна політика у сфері зарубіжної україніки

-         Повернення до України культурних цінностей

-         Комплектування архівів документами закордонних українців

-         Історія та сучасність української діаспори.

 

Для публікації у «Віснику ЦДАЗУ» приймаються оригінальні статті, що відповідають таким вимогам: файл у редакторі Word чи RTF, обсяг 6–10 сторінок, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання у тексті подавати посторінково, відповідно до оформлення наукових посилань; 12 кегль. До тексту статті слід додати коротку анотацію англійською мовою (заголовок статті, 2–5 рядків тексту анотації, ключові слова).

Публікація у «Віснику ЦДАЗУ» є безкоштовною. Переваги надаватимуться авторам, що мають вчені звання, та статтям, написаним за архівними документами.

Статті слід надсилати на адресу:

 

Центральний державний архів зарубіжної україніки

03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 3

v_vid@tsdazu.gov.ua

Жодних анонсів не було опубліковано.